Welkom

!! TOPSTUKKEN !! uit het repertoire van VARIETAS!! Topstukken !! op zondag 7 oktober 2018. 

Uit vele jaren prachtig repertoire van Varietas (voorheen de Virgilius Cantorij) hebben wij het onderstaande gekozen. Wij gaan dit met verschillende oud leden en met het blokfluit ensemble Fluitenkruid ten gehore brengen:

Op zondag 7 oktober 15:00 uur in de Johanneskerk in Princenhage

Voor posters uit ons bestaan klik hierRuim 40 jaar geleden werd in Breda door Lex Lemat, toenmalig student aan het Tilburgs conservatorium, de Virgilius Cantorij opgericht. Doel van de Virgilius Cantorij was het zingen van polyfone muziek uit de Renaissance. Na 12 jaar nam Hubert Koniuszek de leiding over van het koor. Het regelmatig zingen in kerkdiensten wordt afgebouwd en de naam wordt veranderd in Kamerkoor Varietas, die aanduidt dat er zo gevarieerd mogelijk repertoire gezongen wordt. De zoektocht naar een zo getrouw mogelijke uitvoeringspraktijk wordt met Hubert geïntensiveerd en het koor werkt met diverse specialisten: Rebecca Stuart, Martien van Woerkum, Patrizia Bovi, Paul van Nevel, Vic Nees en Harry van der Kamp.

Voor het project TOPSTUKKEN! heeft Kamerkoor Varietas alle oud-leden van de Virgilius Cantorij en van Kamerkoor Varietas uitgenodigd om nog eens, samen met het huidige kamerkoor, een aantal topstukken uit de voorbije veertig jaar te vertolken.

Voor de gast-zangers én voor de huidige leden van Varietas betekende de repetitieperiode een zeer aangename (hernieuwde) kennismaking en was het een interessante uitdaging om met dit ad-hoc koor tot een mooie klank en eenheid te komen.


Fluitenkruid is een blokfluitensemble, bestaande uit Theo van Kessel, José van Besouw, Hermien Luth en Margot Blauwhof. Dit gezelschap heeft zich de goedgekozen naam Fluitenkruit aangemeten. De vier leden vormen een kwartet, waarvan ieder in staat is zowel de sopraan- alt-, tenor-, of basblokfluit te bespelen. Daarmee wordt het hele toongebied bestreken. Het ensemble speelt voornamelijk muziek uit de renaissance en barok, waar het instrument een voorname plaats innam in het repertoire van die tijd. Tegenwoordig staat de blokfluit weer volop in de belangstelling. Door de relatief gemakkelijke aanspreekbaarheid wordt het vaak gebruikt in muziekscholen, als basis voor een verdere muzikale ontwikkeling. Maar ervaren spelers kunnen tot virtuoze prestaties komen. Volgens Van Kessel wordt het instrument ook vaak gebruikt om moderne muziek ten gehore te brengen. Meestal als solo-instrument, maar de ‘fluitenkruiders’ bewijzen dat er met hun goed op elkaar ingespeelde kwartet aangename luistermomenten zijn te beleven.